1/326 · 0.3%    
TV–BASIC

2021
76 ezer szó

 
1985-ben ment adásba a legnagyobb hatású tévésorozat, amely magyar képernyőkön valaha megjelent: a TV–BASIC. A készítők arra vállalkoztak, hogy tizenhatszor félórában megismertetik a nézőket az akkor még messze nem közismert számítógépekkel és a BASIC programnyelvvel, az akkori számítógépek legfontosabb nyelvével. A sorozat nyomán egy egész nemzedék szerette meg és kezdte tanulni a számítástechnikát, s korunk magyar programozói közül sokan ebből a sorozatból „kerültek ki”.
  Könyvem első része ennek a tizenhat félórának a lejegyzett szövegét tartalmazza, lépten-nyomon képernyőfotókkal. A második részben megpróbáltam némi áttekintést adni a korszak számítógépeiről és azok BASIC nyelvjárásairól.
  Külön tekinthető meg a könyv melléklete, amely az Ötlet folyóirat vonatkozó cikkeit tartalmazza.


ENGLISH INTRO

The TV series with the greatest effect once appeared on Hungarian TV screens: TV–BASIC. It taught a generation to BASIC programming language, most important one of the time. First part of the book contains a transcription of the sixteen episodes. In the second part, I tried to give some overview on the computers and BASIC dialects of the period.


TARTALOM (rendezd ábécébe)


Bevezető
    A tanári kar
    A géppark
    …és akiket nem láttunk
        1–3. adás:
        4–10. adás:
        11. adás:
        12–16. adás:
A tévéadások tartalma
    1. Alapok
        Bevezető
        Első lépések
        A számítógép fő részegységei
        Kettes számrendszer
        A kétujjú marslakó
        Videóbejátszás
        Adatkezelés
        Zene
        Zárszó
    2. Ujjgyakorlat
        A gép bekapcsolása
        Billentyűk
        Emberevő
        Az első program
        Begépelt programsorok
        A Sinclair-billentyűzet
        A Sinclair-billentyűzet gyakorlása
        Programlista
        Kazettakezelés Spectrumon
        Lemezes mentés-töltés
    3. Fejgyakorlat
        Feladatelemzés
        Kódolás
        Változókezelés
        INPUT
        Lóerő–kilowatt
        Futtatás
        Házi feladat
        GOTO
    4. Folytatás
        Feltételes elágazás
        Ismétlés
        NEW
        Szalagnaptár
        A FOR ciklus
        Kérdés
        IF utasítások
        A kész szalagnaptár
        Scroll
    5. Elágazások, ciklusok
        A suszter
        Relációk és műveleti sorrend
        Elágazások
        Logikai műveletek
        ON GOTO
        Ciklusok típusai
    6. Grafika 1.
        Koordináták
        Az első karaktergrafikus program
        Az első egyenes
        Grafika a Spectrumon
        Grafika a Commodore-on
    7. A programozás módszere
        A feladat
        Programtervezés
        Ciklusok, ismétlés
        Programfuttatás
        Értékellenőrzés
    8. Szubrutinok
        GOSUB – RETURN
        Paraméterátadás
        Moduláris programozás
        Több belépési pont
        Házrajzolás
    9. Függvények 1.
        Szöveges függvények
        Matematikai függvények
        Rajzolás szögfüggvényekkel
        Adattípus-konverzió
    10. Függvények 2.
        DEF FN és RND
        POKE, PEEK
        INKEY$
    11. Tömbök
        Tömbök
        Áttekintés
        A nyilvántartó eleje
        A tornasor rendezése
        Rendezés
        Torpedó
    12. Játékprogramok
        Játék a számítógéppel
        Szúnyog
        Funkciók játékokban
        Gépi kódú játékok
        Játékbemutató
        A BASIC és a gépi kód
    13. Grafikai lehetőségek
        Vonal és kör
        Karakteres animáció
        Rajzolóprogram
        READ – DATA
    14. Grafika a Commodore-on
        POKE-ok
        Sprite-ok
        Adatállományok
        Adatállomány létrehozása
    15. Adatállományok
        Készletjelentés
        Módosítás
        A Módosítás program
        Menüprogram
        Alkalmazások
    16. Vizsgára készülőknek
        A tervezés fontossága
        Géptípusok a vizsgán
        Hibák
        Gyakorlás
        Struktúrák
        Kommentek
        Szemantikai hibák
        Hosszabb táv
        Hibakeresés
        Rögzült hibák
        Kompatibilitás
        Dokumentálás
Áttekintés a sorozatban tanultakról
A tananyag kiegészítése
A BASIC nyelv történelme
    Könyvem átdolgozásáról
    Bevezető
    Mit parancsolsz, édes gazdám?
    Aztán jött a PC
    Dartmouthtól kezdve
    A sorszámok kora
    A struktúra kora
    Az objektumok kora
    Nyelvjárások
A nyolcvanas évek számítógépei
    Memória
    Üresfejűek
    Multimédia
    Háttértárak
    Kompatibilitás
    A sorozatbeli gépek használata
        Commodore 64
        Simons’ BASIC
        Commodore 16, Plus/4 és 116
        Commodore 128
        Sinclair ZX81
        Sinclair ZX Spectrum
        Primo
        HT–1080Z
Retró-számítástechnika
Név- és tárgymutató
Felhasznált irodalom
Melléklet